Logo
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH
67-300 Szprotawa, ul. Kościuszki 51/1
tel./fax: 606 508 519
 

Zakres usług prawnych


Kancelaria oferuje profesjonalne usługi skierowane zarówno do podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych.


Specjalizujemy się w szeroko rozumianym prawie cywilnym, rodzinnym, gospodarczym, pracy, handlowym, administracyjnym oraz karnym. W chwili obecnej Kancelaria obsługuje podmioty gospodarcze z Wrocławia, Żagania oraz Zielonej Góry. Nowoczesny i elastyczny model obsługi prawnej naszych klientów pozwala nam również na realizowanie powierzonych nam działań na odległość.

Oferujemy usługi w zakresie:
  • udzielania porad i konsultacji prawnych klientom indywidualnym
  • obsługi prawnej podmiotów gospodarczych
  • zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami egzekucyjnymi
  • reprezentowania w postępowaniach przed organami administracji publicznej
  • sporządzania pozwów, pism procesowych, wniosków oraz skarg w postępowaniu sądowym
  • sporządzania pism, wniosków oraz skarg w postępowaniu przed organami administracji publicznej
  • sporządzania opinii prawnych
  • przygotowywania i opiniowania umów
  • rejestrowania spółek i innych podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)
  • prowadzenia spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym (E-SĄD)

Posługujemy się językiem niemieckim.