Logo
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH
67-300 Szprotawa, ul. Kościuszki 51/1
tel./fax: 606 508 519
 

Informacje o stawkach


Wynagrodzenie Naszej Kancelarii jest ustalane indywidualnie z każdym Klientem przed przyjęciem zlecenia lub podjęciem stałej obsługi prawnej.


Działamy w sposób jasny i przejrzysty, ustalając wynagrodzenie nie tylko w oparciu o charakter sprawy oraz stopień jej trudności lecz przede wszystkim mając na uwadze możliwości i sytuację finansową naszych Klientów.

W przypadku podjęcia stałej współpracy proponujemy możliwość ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego, obejmującego stałą z góry ustaloną stawkę za prowadzenie konkretnej sprawy lub stałe wynagrodzenie miesięczne. Istnieje również możliwość wynagrodzenia godzinowego ustalonego proporcjonalnie do ilości poświęconych godzin na realizację konkretnego zadania. Jednocześnie pragniemy podkreślić, iż w każdym przypadku istnieje możliwość negocjowania stawek wynagrodzenia w zależności od potrzeb, oczekiwań oraz sytuacji finansowej naszych Klientów.